Zabezpieczenie Transakcji

Zabezpieczenie Transakcji

Na każdym etapie współpracy z kontrahentem istotny jest poziom wiedzy, jaki posiadamy na jego temat. Dobra informacja umożliwia unikanie nieuczciwych podmiotów czy podpisanie umów gwarantujących bezpieczny przebieg transakcji.

Weryfikacja kontrahenta

Oferujemy możliwość sprawdzenia sytuacji majątkowej kontrahenta. Weryfikujemy dane adresowe i rejestrowe kontrahenta, miejsce prowadzenia działalności, jego reputację wśród kontrahentów i pracowników. Badamy kondycję prawną i finansową podmiotu o ile podmiot rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków sprawozdawczych.

Usługi detektywistyczne

Oferujemy pełną obsługę detektywistyczną w zakresie zagadnień gospodarczych i finansowych.

Inspekcje terenowe

Oferujemy możliwość regularnych wizyt terenowych u kontrahentów. Cel inspekcji terenowych oraz harmonogram ustalamy każdorazowo z klientem.

Kontrola stanów magazynowych

Wykonujemy okresowe inwentaryzacje maszyn i urządzeń oraz pojazdów znajdujących się w punktach dystrybucji, jak również w innych miejscach przez wskazanych przez Zleceniodawców (min. w miejscach sprzedażowych i wystawowych).

Pieczęć prewencyjna

Zastosowanie pieczęci prewencyjnej to rozwiązanie, które pomoże zmniejszyć problem niepłacących lub przekraczających termin płatności kontrahentów. Przy dużej skali działania nawet kilkudniowe opóźnienie płatności generuje wymierne straty dla przedsiębiorcy.

Doradztwo prawne

Świadczone przez nas usługi prawne mają na celu wybór optymalnego rozwiązania prawnego, sformułowanie jasnych zasad współpracy z kontrahentami w celu zabezpieczenia interesu naszego Zleceniodawcy oraz świadomą akceptację ryzyka wynikającego z podpisywanych umów.

Monitoring należności

Usługa świadczona jest na podstawie kryteriów ustalonych ze Zleceniodawcą. Kryteria te uzgadnia się na podstawie analizy dłużników: jakości, ich perspektyw, jakości zadłużenia (w tym zabezpieczenia). Ma to na celu ustalenie optymalnego modelu monitowania i reakcji, który w najlepszy sposób pozwala zarządzać należnościami bez uszczerbku na wizerunku Zleceniodawcy.

Profil określony wspólnie ze Zleceniodawcą determinuje dobór metod monitowania i sposób kontaktowania się pracowników z Klientami Zleceniodawcy.

Kontrola zgodności wykonywania umów

W ramach kontroli zgodności wykonywania umów sprawdzamy czy dystrybutorzy lub podwykonawcy działają zgodnie z procedurami określonymi w umowach, w szczególności w zakresie respektowania klauzul o wyłączności.