ADVISERS Sp. z o.o.

Al. Stanów Zjednoczonych 65
04-028 Warszawa

email: biuro@advisers.com.pl

tel./fax: +48 22 810 44 94

NIP: 1133024879
Numer KRS 0000875226

Organ wpisu:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego: 100.000 zł; Wysokość kapitału wpłaconego: 100.000 zł

Oferty pracy: rekrutacja@advisers.com.pl

Administratorem danych osobowych jest ADVISERS Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. St. Zjednoczonych 65 l. I w Warszawie. Wnioski o udzielenie dostępu do danych osobowych i ich zmianę należy kierować na adres RODO@advisers.com.pl.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych IOD@advisers.com.pl.