Windykacja rzeczowa

Windykacja rzeczowa

Prowadząc windykację rzeczową zapewniamy zlokalizowanie przedmiotu, jego skuteczny odbiór oraz transport. Nasze zespoły windykacyjne organizują transport zwindykowanych przedmiotów do miejsca wskazanego przez Klienta lub do naszych magazynów i parkingu znajdujących się w Warszawie.

W skomplikowanych przypadkach zapewniamy obsługę prawną. Prowadzimy postępowania cywilne o wydanie rzeczy ruchomej lub nieruchomości oraz karne związane z przywłaszczeniem przedmiotów.

Ponadto, możemy uczestniczyć lub pomóc naszym klientom w sprzedaży zwindykowanych środków trwałych.