Windykacja pozasądowa

Windykacja pozasądowa

Windykacja pozasądowa umożliwia odzyskanie zaangażowanych środków na w trybie postępowania polubownego, bez ponoszenia dodatkowych opłat związanych z prowadzeniem postępowania sądowego. Odpowiednio wcześnie podjęte czynności znacznie zwiększają prawdopodobieństwo skutecznego zakończenia windykacji pozasądowej.

W ramach windykacji pozasądowej oferujemy możliwość skorzystania z następujących usług:

  • wywiad gospodarczy,
  • windykacja terenowa,
  • usługi detektywistyczne,
  • przygotowanie planu restrukturyzacji zadłużenia,
  • przeprowadzenie procesu restrukturyzacji zadłużenia,
  • weryfikacja i wpisy do rejestrów dłużników niewypłacalnych.