Windykacja egzekucyjna

Windykacja egzekucyjna

W trakcie postępowania egzekucyjnego przeprowadzane są następujące działania:

  • przygotowanie wniosku egzekucyjnego,
  • wybór kancelarii komorniczej,
  • wskazanie komornikowi majątku dłużnika,
  • kontrola postępowania zabezpieczającego,
  • procedura sądowego i pozasądowego wyjawienia majątku,
  • uzyskanie postanowienia o bezskuteczności egzekucji,
  • zawarcie ugody na etapie postępowania egzekucyjnego oraz monitoring jej spłat.

W wyjątkowo trudnych przypadkach doradzamy również skorzystanie z usług detektywistycznych w celu weryfikacji składników majątku dłużnika.

W przypadkach zbywania majątku zagrożonego egzekucją skutecznie prowadzimy postępowania karne.

Zakończenie postępowania egzekucyjnego następuje w momencie odzyskania całości, uzgodnionej części zaangażowanych środków lub umorzenia postępowania egzekucyjnego. Jednakże umorzenie postępowania często nie oznacza dla dłużnika zakończenia procesu egzekucji wierzytelności. O ile sąd nie wydał postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego, proces ten może być wielokrotnie wznawiany.

W przypadku śmierci dłużnika dochodzimy roszczeń od spadkobierców.