Nasze wartości

Nasze wartości

Doświadczenie i skuteczność

ADVISERS sp. z o.o. jest kontynuacją działalności prowadzonej przez spółkę ADVISERS S.A., która została założona w 1999 roku, a jej trzon stanowią pracownicy z ponad 10 letnim doświadczeniem w dochodzeniu należności, zarządzaniu ryzykiem gospodarczym i zarządzaniu restrukturyzacjami. Stosowane procedury podlegają ciągłemu doskonaleniu, a sprawy prowadzone są indywidualnie – przyporządkowane do konkretnej osoby, która wpierana jest przez zespół prawny i analityczny. Już na etapie wstępnej analizy zlecenia, Klient jest informowany o możliwych scenariuszach postępowania i oczekiwaniach dotyczących ściągalności roszczenia.

Działanie zgodnie z prawem

Elementarną zasadą stosowaną przez nas w dochodzeniu należności jest zastosowanie wszystkich instrumentów prawych dostępnych w polskim prawie cywilnym i karnym.

Umiejętne zastosowanie prawa i postępowanie zgodnie z obowiązującymi normami, dają gwarancję naszej skuteczności i bezpieczeństwa naszego Zleceniodawcy.

Troska o wizerunek Klienta

Nasz Klient odnosi sukcesy dzięki swym kontrahentom. Musi o nich walczyć, dbać o wizerunek instytucji godnej zaufania.

Nasza troska o wizerunek Klienta gwarantuje, że nasze działania nie staną na drodze jego sukcesu i nie zaburzą jego strategii działalności. W oparciu o zdobyte doświadczenia opracowujemy strategie postępowania, które utrwalają wizerunek naszego Zleceniodawcy jako wiarygodnego kontrahenta.

Rzetelna informacja

Nie składamy deklaracji bez pokrycia. Na etapie zapoznawania się ze sprawą, informujemy Klienta o wszystkich istotnych elementach współpracy: oczekiwana ściągalność i czas realizacji, możliwe scenariusze postępowania, koszty niezbędne do realizacji poszczególnych scenariuszy.

Na życzenie Klienta sporządzamy okresowe raporty z podejmowanych działań z rekomendacjami dotyczącymi dalszych czynności.

Dzielimy się naszą wiedzą i doradzamy w profilaktyce

Nasza kadra składa się z ekspertów w dziedzinie zarządzania ryzykiem gospodarczym, dlatego dzielimy się z Klientem naszą wiedzą i pomagamy udoskonalać funkcjonujące procedury. Na życzenie Klienta weryfikujemy istniejące w jego organizacji procedury i tworzymy nowe w celu minimalizacji ryzyka operacji gospodarczych.

Etyka biznesu

Uważamy, że każdemu opłaca się być uczciwym w interesach.

Nasza Firma stosuje najwyższe standardy etyczne biznesu - zespół norm rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania przedsiębiorców we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami i organami publicznymi. Postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi.

Bezwzględnie dbamy o brak konfliktu interesów.