Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne

ADVISERS wykonuje usługi detektywistyczne w oparciu o zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP z dnia 9 maja 2011 Nr RD-30/2011. Firma objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych usług.

W ramach prowadzonej działalności znajdują się kompleksowe usługi detektywistyczne z zakresu szeroko rozumianego obrotu gospodarczego w tym:

  • wywiad gospodarczy,
  • badanie wiarygodności firm,
  • badanie wiarygodności osób,
  • ustalanie stanu majątkowego osób i podmiotów gospodarczych,
  • poszukiwanie spadkobierców,
  • współpraca w procesie windykacji pieniężnej i rzeczowej,
  • wykrywanie szpiegostwa przemysłowego i nadużyć gospodarczych.

Wszystkie informacje uzyskane za naszym pośrednictwem służą zminimalizowaniu ryzyka współpracy z nierzetelnym kontrahentem, podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych lub poszukiwaniu i skutecznym odzyskiwaniu utraconego majątku.

W naszych działaniach wspieramy się fachowymi opiniami z zakresu prawa karnego i cywilnego zespołu Radców Prawnych i Adwokatów oraz wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach Kancelarii Prawnych.