Zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi

Obsługa funduszy sekurytyzacyjnych

Na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego ADVISERS z dnia 28 października 2010 r. otrzymała zezwolenie na zarządzanie wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.

Oznacza to, że Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła, iż ADVISERS daje rękojmię na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszu sekurytyzacyjnego.

Zezwolenie to ma charakter generalny i pozwala na zawarcie umowy zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami z każdym z funkcjonujących na rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych.