Doradztwo i restrukturyzacja

Doradztwo i restrukturyzacja

W dziedzinie restrukturyzacji powadzimy

  • postępowania restruktukturyzacyjne/układowe/likwidacyjne na zlecenie właścicieli/zarządu dłużnika,
  • postępowania restruktukturyzacyjne/układowe/likwidacyjne na wierzyciela/wierzycieli,
  • ochronę prawna przed wnioskami upadłościowymi,
  • doradztwo na każdym etapie postępowań.

Advisers skutecznie przeprowadziła szereg procedur restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Z sukcesem dokonaliśmy restrukturyzacji pozasądowej jednej z największych spółek leasingowych w Polsce z zadłużeniem ok. 500 mln zł.

Nasi eksperci stworzyli plany, reprezentowali Zleceniodawców i zrealizowali projekt w postępowaniu upadłościowym układowym dużej firmy w branży AGD.