Zarząd

Zarząd

Zarząd ADVISERS sp. z o.o. /poprzednio: ADVISERS S.A./ stanowią eksperci z wieloletnim doświadczeniem w instytucjach finansowych, w dziedzinie zarządzania ryzykiem, projektach restrukturyzacyjnych oraz w branży windykacyjnej.

Prezes Zarządu Mirosław Ołtarzewski – absolwent Szkoły Głównej Handlowej, w latach 1994- 1999 związany z sektorem finansowym – Kredyt Bank S.A., Kredyt Lease S.A., Citibank Polska S.A. W latach 1999-2004 związany z grupą kapitałową Carcade, a następnie Getin Leasing Polska S.A. Funkcję Prezesa Zarządu ADVISERS pełni od 1999 roku.

Członek Zarządu Eliza Zacharkiewicz – absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, w latach 2000- 2004 związana z grupą kapitałową Carcade, a następnie Getin Leasing Polska S.A. W latach 2003- 2005 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej ADVISERS. Funkcję Członka Zarządu ADVISERS pełni od 2006 roku.