ADVISERS S.A.

Al. Stanów Zjednoczonych 65
04-028 Warszawa

email: biuro@advisers.com.pl

tel./fax: +48 22 810 44 94

NIP: 521-29-75-944
Numer KRS: 0000105258

Organ wpisu:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał akcyjny: 500.000,00 PLN
Kapitał wpłacony: 500.000,00 PLN

Oferty pracy: rekrutacja@advisers.com.pl

Administratorem danych osobowych jest ADVISERS S.A. z siedzibą przy Al. St. Zjednoczonych 65 l. I w Warszawie. Wnioski o udzielenie dostępu do danych osobowych i ich zmianę należy kierować na adres RODO@advisers.com.pl.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych IOD@advisers.com.pl.