Windykacja pozasądowa

Windykacja pieniężna

Windykacja pozasądowa umożliwia odzyskanie zaangażowanych środków na w trybie postępowania polubownego, bez ponoszenia dodatkowych opłat związanych z prowadzeniem postępowania sądowego. Odpowiednio wcześnie podjęte czynności znacznie zwiększają prawdopodobieństwo skutecznego zakończenia windykacji pozasądowej.

W ramach windykacji pozasądowej oferujemy możliwość skorzystania z następujących usług:

 • wywiad gospodarczy,
 • windykacja terenowa,

Więcej ...

Windykacja Sądowa

Windykacja Sądowa

Oferujemy pełną obsługę prawną w zakresie sądowego dochodzenia należności.

Postępowania sądowe prowadzone są każdorazowo z udziałem doświadczonych, profesjonalnych pełnomocników, co zapewnia sprawne uzyskanie tytułu wykonawczego.

W ramach postępowania sądowego oferowane są następujące czynności:

 • przygotowanie pozwu o zapłatę w postępowaniu sądowym,
 • wniosek o zabezpieczenie majątku,

Więcej ...

Windykacja Egzekucyjna

Windykacja Egzekucyjna

W trakcie postępowania egzekucyjnego przeprowadzane są następujące działania:

 • przygotowanie wniosku egzekucyjnego,
 • wybór kancelarii komorniczej,
 • wskazanie komornikowi majątku dłużnika,
 • kontrola postępowania zabezpieczającego,
 • procedura sądowego i pozasądowego wyjawienia majątku,
 • uzyskanie postanowienia o bezskuteczności egzekucji,

Więcej ...

Windykacja Rzeczowa

Windykacja Rzeczowa

Prowadząc windykację rzeczową zapewniamy zlokalizowanie przedmiotu, jego skuteczny odbiór oraz transport. Nasze zespoły windykacyjne organizują transport zwindykowanych przedmiotów do miejsca wskazanego przez Klienta lub do naszych magazynów i parkingu znajdujących się w Warszawie.

W skomplikowanych przypadkach zapewniamy obsługę prawną. Prowadzimy postępowania cywilne o wydanie rzeczy ruchomej lub nieruchomości oraz karne związane z przywłaszczeniem przedmiotów.

Więcej ...

Usługi Detektywistyczne

Usługi Detektywistyczne

ADVISERS S.A. wykonuje usługi detektywistyczne w oparciu o zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP z dnia 9 maja 2011 Nr RD-30/2011. Firma objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych usług.

W ramach prowadzonej działalności znajdują się kompleksowe usługi detektywistyczne z zakresu szeroko rozumianego obrotu gospodarczego w tym:

 • wywiad gospodarczy,
 • badanie wiarygodności firm,

Więcej ...

Zabezpieczenie Transakcji

Zabezpieczenie Tranzakcji

Na każdym etapie współpracy z kontrahentem istotny jest poziom wiedzy, jaki posiadamy na jego temat. Dobra informacja umożliwia unikanie nieuczciwych podmiotów i podpisanie umów gwarantujących bezpieczny przebieg transakcji.

 • Weryfikacja kontrahenta.
 • Usługi detektywistyczne.
 • Inspekcje terenowe.
 • Kontrola stanów magazynowych.

Więcej ...

Obsługa Prawna

Obsługa Prawna

Spółka akcyjna ADVISERS posiada Departament Prawny prowadzony przez radców prawnych i adwokatów wspomaganych przez zespół aplikantów radcowskich i adwokackich. W związku z tym oferujemy pełną obsługę w zakresie prawa cywilnego i karnego związanego z dochodzeniem roszczeń, egzekucji odpowiedzialności karnej lub odbioru przywłaszczonego majątku.

Równolegle oferujemy również usługi z zakresu prawa spółek i transakcji handlowych, prawa cywilnego oraz prawa upadłościowego i naprawczego.

Więcej ...

Obrót Wierzytelnościami

Obrót Wierzytelnościami

Sprzedaż wierzytelności jest skuteczną metodą odzyskiwania należności. W przypadku wyrażenia zainteresowania zbyciem wierzytelności oferujemy nabywanie pakietów lub pomoc w wycenie i organizacji sprzedaży długów wiarygodnym i sprawdzonym podmiotom.

 • Wycena portfeli należności.
 • Zakup portfeli należności.
 • Zakup powierniczy należności.

Więcej ...

Obsługa Funduszy Sekurytyzacyjnych

Obsługa Funduszy Sekurytyzacyjnych

Na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego ADVISERS S.A. z dnia 28 października 2010 r. otrzymała zezwolenie na zarządzanie wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.

Oznacza to, że Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła, iż ADVISERS S.A. daje rękojmię na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszu sekurytyzacyjnego.

Więcej ...