Relacje z akcjonariuszami

Relacje z akcjonariuszami

Rada Nadzorcza

 • Robert Rudnicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Edyta Ołtarzewska - Członek Rady Nadzorczej
 • Michał Ołtarzewski - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

 • Mirosław Ołtarzewski - Prezes Zarządu
 • Eliza Zacharkiewicz - Członek Zarządu

Statut

Tekst jednolity umowy spółki.

Ogłoszenia

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 20.05.2010 r.
 • 02.06.2010 r.
 • 20.06.2011 r.
 • 18.06.2012 r.
 • 06.06.2013 r.
 • 03.06.2014 r.
 • 02.06.2015 r.
 • 20.04.2016 r.
 • 25.05.2017 r.
 • 15.06.2018 r.
 • 30.05.2019 r.