Licencje

Licencje

Zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi

W dniu 28 października 2010 r. na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego ADVISERS w siedzibą w Warszawie otrzymała zezwolenie na zarządzanie wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.

Oznacza to, że Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła, iż ADVISERS daje rękojmię na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszu sekurytyzacyjnego.

Zezwolenie to ma charakter generalny i pozwala na zawarcie umowy zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami z każdym z funkcjonujących na rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Usługi detektywistyczne

W dniu 9 maja 2011 ADVISERS została wpisana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych.