Historia

Historia

1999
Założenie spółki ADVISERS S.A. specjalizującej się w świadczeniu usług finansowych: usługi księgowe, doradztwo finansowe, pośrednictwo finansowe.

2002
Zmiana profilu działalności spółki na specjalizację w zakresie zarządzania wierzytelnościami i restrukturyzacji.

Obsługa pierwszych portfeli wierzytelności.

2003
Pierwszy zewnętrzny audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

2005
Akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w zakresie łączenia się przedsiębiorstw i pozyskania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

2006
Wdrożenie systemu zarządzania należnościami PIVOTAL CRM.
Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2001.
Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO 27.001:2005.

2007
Współpraca ze spółkami zależnymi Bank of America – obsługa bankowych portfeli wierzytelności w Polsce i zagranicą.

2008
Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008.

2010
Zezwolenie KNF na zarządzanie wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.

2011
Wpis Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych.

2020
Przekształcenie spółki ADVISERS S.A. w ADVISERS sp. z o.o.